MONO GALLERY / Trenčín, SK

SAMO&SATO v spolupráci s COFFEE SHEEP* otvorilo v decembri 2018 prvou výstavou nezvyčajnú galériu v priestoroch kaviarne v centre mesta Trenčín.
MONO GALLERY ponúka prezentáciu tvorby s dôrazom na unikátnosť. Tá vyplýva, okrem iného, aj z obmedzených proporcií vitríny - výstavného priestoru, ktorá je umiestnená v rámci kaviarne, resp. v prechode dnu a von.
Autor (kolektív autorov) má možnosť vystaviť vždy len jedno dielo- sochu, maľbu, fotografiu, inštaláciu atď. Chceme sa však orientovať najmä na 3D objekty. Obmedzenie na jeden kus a rozmery môžu byť preto pre autora výzvou - prezentovať “to podstatné”, dostatočne výstižné a nápadité.
Rovnako to však môže byť výzva aj pre návštevníka výstavy. Akceptovať tú osamotenosť a nekompromisnú jednoduchosť.
Dnešok je presýtený podnetmi snažiacimi sa zaplniť snáď každý voľný kus reality. Minimalizmus (resp. monomalizmus) konceptu MONO GALLERY, môže byť preto príjemným spestrením.

*COFFEE SHEEP: pražiareň a kaviareň v centre Trenčína, organizujúca tiež pravidelné kultúrne podujatia v rámci svojich priestorov.

Všetky diela sú na predaj / All objects are for sale


Aktuálna výstava / Current exhibitionMONO_04 Peter Štuller "Fragile Space", 2019 (maľba na keramiku)
Trvanie výstavy 16.05.-16.06.2019

MONO_03 Pavol Prekop "Kamarát" ( Lyrická báseň napísaná medzi rokmi 2017-2019 (odkedy mám nový telefón), dlhá 2.5 metra. Rozjíma nad virtuálnou percepciou analógového priateľstva dvoch umelcov.)
Trvanie výstavy: 11.04.-11.05.2019

MONO_02 Samuel Juriš "NEKONEČNÁ SLASŤ", 2018
Trvanie výstavy: 24.01. - 24.02.'19

MONO_01 Ria Bobotova “ M H - 0 1 / T F Y ”, 2019
Trvanie výstavy: 13.12.18 - 13.01.19

Peter Štuller "Fragile Space", 2019 (maľba na keramiku)
Peter Štuller "Fragile Space", 2019 (maľba na keramiku)
Pavol Prekop "Kamarát", 2018
Pavol Prekop "Kamarát", 2018
Samuel Juriš "Nekonečná slasť", 2018
Ria Bobotova “ M H - 0 1 / T F Y ”
Ria Bobotova “ M H - 0 1 / T F Y ”