MONO GALLERY / Trenčín, SK

SAMO&SATO v spolupráci s COFFEE SHEEP* otvorilo v decembri 2018 prvou výstavou nezvyčajnú galériu v priestoroch kaviarne v centre mesta Trenčín.
MONO GALLERY ponúka prezentáciu tvorby s dôrazom na unikátnosť. Tá vyplýva, okrem iného, aj z obmedzených proporcií vitríny - výstavného priestoru, ktorá je umiestnená v rámci kaviarne, resp. v prechode dnu a von.
Autor (kolektív autorov) má možnosť vystaviť vždy len jedno dielo- sochu, maľbu, fotografiu, inštaláciu atď. Chceme sa však orientovať najmä na 3D objekty. Obmedzenie na jeden kus a rozmery môžu byť preto pre autora výzvou - prezentovať “to podstatné”, dostatočne výstižné a nápadité.
Rovnako to však môže byť výzva aj pre návštevníka výstavy. Akceptovať tú osamotenosť a nekompromisnú jednoduchosť.
Dnešok je presýtený podnetmi snažiacimi sa zaplniť snáď každý voľný kus reality. Minimalizmus (resp. monomalizmus) konceptu MONO GALLERY, môže byť preto príjemným spestrením.

*COFFEE SHEEP: pražiareň a kaviareň v centre Trenčína, organizujúca tiež pravidelné kultúrne podujatia v rámci svojich priestorov.

Všetky diela sú na predaj / All objects are for sale


Aktuálna výstava / Current exhibition

Ria Bobotova “ M H - 0 1 / T F Y ”

13.12.18 - 13.01.19

RIA BOBOTOVA “ M H - 0 1 / T F Y ”
RIA BOBOTOVA “ M H - 0 1 / T F Y ”